ocen krasivo... bezumno nezno... nepovrotimo pravdivo...

Оценка:  10
Tefy  ⋅   15 лет назад   ⋅  >