Оболъ Харона (хайку)
[:style=font-family: OrthodoxLoose; font-size: 250%; color: black; :]
Животъ скончавахъ.
Мзда мнё за дни мноsи eсть
Оболъ Харона
[:/style:]